Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej

DOKUMENTY
 
 Misja szkoły
 Wizja szkoły
 Statut szkoły
 Program wychowawczo - profilaktyczny
 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/18
 Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV - VIII
 Przedmiotowy system oceniania z wych. fizycznego w kl. IV - VI
 Przedmiotowy system oceniania z informatyki w kl. IV-VIII
 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w kl. IV
 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w kl. V - VI
 Przedmiotowy system oceniania z plastyki w kl. IV - VI
 Przedmiotowy system oceniania- kształcenie zintegrowane
 Plan wynikowy -  Ćwiczenia z pomysłem - klasa II - listopad
 Rozkład materiału nauczania -  Ćwiczenia z pomysłem -klasa III - grudzień
 Plan wynikowy -  przyroda  kl. IV
 Plan wynikowy -  przyroda  kl. V
 Rozkład materiału -  przyroda  kl. VI
   

 

 
   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej