Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej
 

Dyrektor
 

 

 

Dyrektor szkoły 
mgr Urszula Dydo
nauczyciel dyplomowany
Nauczany przedmiot: nauczanie zintegrowane

    

 

 

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej