Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej
 

GRONO PEDAGOGICZNE
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
1. Dydo Urszula Dyrektor, edukacja wczesnoszkolna
2. Bystrek Urszula Wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
3. Micek Jolanta edukacja wczesnoszkolna
4. Knap Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
5. Jedynak Agnieszka język polski
6. Kos Sylwia nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
7. Feret-Kłys Aneta matematyka
8. Maźnicka Aneta historia, język niemiecki
9. Pytel Wioletta język angielski
10. Miczek Patrycja język angielski
11. Dydo Aniela biologia, przyroda
12. Knych Marta geografia
13. Michałek-Parys Katarzyna fizyka
14. Gawle Krystyna chemia
15. Czerniak Anna muzyka
16. Ks. Bogusław Czech religia
17. Polniaszek Barbara religia
18. Rachwał Andrzej edukacja dla bezpieczeństwa
20. Elżbieta Gil informatyka
21. Wawrzonek Krystyna wos
22. Radwańska Agnieszka plastyka
23. Kaczor Paweł wychowanie fizyczne
 

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej