Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej

PRZYJACIELE
 

„Dobroć serca jest tym,  czym ciepło słońca: 

ona daje życie.”  

                                                                   Henryk Sienkiewicz

              Nie jesteśmy sami, w naszej pracy pomagają nam firmy i osoby prywatne. Dzięki ich ofiarności możliwa była realizacja niektórych naszych zamierzeń i celów. Między innymi dzięki hojności sponsorów nasi wychowankowie mogą uczyć się w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej oraz w kolorowych salach lekcyjnych.  Serdecznie dziękujemy:
 • Wójtowi Gminy Żyraków 
 • Radzie Sołeckiej wsi Wola Wielka
 • Fundacji  Śnieżki "Twoja Szansa"
 • Fundacji Rodzinnej Adama Bąka z Nowego Jorku
 • Księdzu Proboszczowi Bogusławowi Czechowi
 • Właścicielom sklepu w Woli Wielkiej P. Agnieszce i Aleksandrowi Drobot
 • Księdzu Kanonikowi Edwardowi Nylcowi
 • Właścicielowi firmy Unidex P. Janowi Kania 
 • Właścicielom masarni w Brzeźnicy P. Marianowi Niedbalec i Józefowi Kizior 
 • Właścicielom ubojni w Woli Wielkiej P. J. Chama, J. Dydo, S. Rogus
 • Właścicielom masarni w Górze Motycznej
  P. Krystynie i Stefanowi Drąg
 • Właścicielowi  piekarni w Górze Motycznej 
 • Właścicielowi piekarni w Straszęcinie  
 • P. Helenie i Zbigniewowi Fus 
 • P. Krzysztofowi Kędzior 
 • P. Bożenie i Krzysztofowi Madura 
 • Księdzu Katechecie Janowi Świętkowi

   

         Dziękujemy wszystkim za pomoc i mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje także
w przyszłości i pomoże naszym uczniom.    

   
 
   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej