Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej

RADA RODZICÓW rok szkolny 2019/2020 

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Przewodniczący – p. Agata Nowakowska

Z – ca przew. – p. Alicja Niemiec

Sekretarz – p. Ewa Grądziel

Skarbnik – p. Alicja Grądziel

 

Komisja rewizyjna

Pani Danuta Bień

Pani Anna Depowska

 

Klasa I1. Przewodniczący –  Joanna Wojciechowska

2. Zastępca –  Monika Kot

3. Sekretarz – Marta Grych
 

Klasa II

1.Przewodniczący –  Justyna Moskal

2. Zastępca – Barbara Para

3. Sekretarz – Ewa Grądziel

Klasa III

1.Przewodniczący –   Alicja Grądziel

2. Zastępca –Magdalena Gawle

3. Sekretarz –Katarzyna Kosiba 

Klasa V

1. Przewodniczący –   Agata Nowakowska

2. Zastępca –Justyna Moskal

3. Sekretarz –Alicja Niemiec 

Klasa VI

1. Przewodniczący – Anna Depowska

2. Zastępca – Magdalena Krogulska

3. Sekretarz –  Ewa Grądziel

Klasa VII

1.  Przewodniczący –  Barbara Chmiel

2. Zastępca – Anna Majkowska

3. Sekretarz – Małgorzta Konieczny

 

Klasa VIII

1. Przewodniczący – Barbara Bała

2. Zastępca – Danuta Bień

3.Sekretarz – Maria Pleban

 

 
 
   
     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej