Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej
 

Informacje

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej

przystąpiła do IV edycji programu „Być jak Ignacy” pod hasłem „Odkryj Tajemnice Nauki”.

Patronem honorowym Konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.

Celem programu jest:

 • Ø popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych

 • Ø rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego

 • Ø popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań

 • Ø popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej

 • Ø kształtowanie postaw patriotycznych

Ø promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy

 

W ramach realizacji programu szkoła może przystąpić do konkursu i walczyć o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego.

Konkurs polega na:

 • Zorganizowaniu naukowego koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Szkole. Wymiar godzin lekcyjnych Koła naukowego to łącznie minimum 16 godzin lekcyjnych realizowanych w terminie od 10 października 2019 r. do 11 maja 2020r. według schematu: blok 4 godzin lekcyjnych zajęć dedykowany kolejno następującym polskim naukowcom: Stanisławie Adamowiczowej, Mieczysławowi Bekkerowi, Józefowi Hofmannowi oraz Janowi Czochralskiemu

 • Opracowaniu programu dydaktyczno-wychowawczego dla Koła naukowego zgodnego z celami konkursu oraz uwzględniającego działania uczniów ukierunkowane na doświadczanie i badanie otaczającej rzeczywistości.

 • Zaplanowaniu działań promujących Koło naukowe w środowisku lokalnym.

 • Zorganizowaniu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz nauki i oświaty oraz współpracy z rodzicami uczniów szkoły.

 • Zaprezentowaniu efektów działania Koła naukowego i jego wpływu na społeczność szkolną.

 •  Wykonaniu pracy końcowej, związanej z działalnością wybranego polskiego naukowca lub dziedziną, którą się zajmował, zainspirowanej zdobytą wiedzą oraz poznanymi postaciami.

 

Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

-I etap do 10 grudnia2019 r.

-II etap do 30 stycznia 2020 r.

-III etap do 20 marca 2020 r.

-IV etap do 4 maja 2020 r.-praca końcowa do 11 maja 2020 r.

 

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu i walczy o tytuł  

 Naukowej Szkoły Ignacego

 

W myśl założeń programu w naszej szkole zorganizowano dwie grupy naukowego koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:

,,Młodzi odkrywcy” - uczniowie klasy II i III                         opiekun p.Urszula Dydo  i p. Elżbieta Knap

,,Wolańscy Odkrywcy” – uczniowie klasy V i VI                   opiekun p. Aniela Dydo

 

Każda grupa uczniów uczestniczy w:

 • ü 16 godzinach lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o przekazane przez Organizatora materiały dydaktyczne przeznaczone dla klas 1-3 i 4-6  oraz materiały własne nauczycieli realizujących program według schematu: blok 4 godzin lekcyjnych zajęć dedykowany kolejno następującym polskim naukowcom: Stanisława Adamowiczowa, Jan Czochralski, Mieczysław Bekker, Józef Hofmann.

 

ü Spotkaniach z zaproszonymi gośćmi.

 

ü Wycieczkach, wyjazdach związanych z realizowanym programem i wykonaniem pracy końcowej.

 

ü Obserwacjach, badaniach, doświadczeniach związanych z wykonaniem pracy końcowej.

 

ü Spotkaniach zespołu podczas których wykonają pracę końcową - Praca końcowa polega na stworzeniu wynalazku lub makiety lub innej pracy powiązanej tematycznie z dokonaniami jednego z czterech naukowców.

 

 

Drodzy Państwo, Kochani Rodzice

Bardzo prosimy o pomoc przy realizacji tego projektu.

 

Więcej informacji na temat realizacji naszego projektu znajduje się na stronie naszej szkoły  w zakładce:  Program ,,Być jak Ignacy”

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

Uczniowie i nauczyciele.

 

Moduł 1- pobierz prezentacje

 Moduł 2 - pobierz prezentacje

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej