Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej
 

AKTUALNOŚCI 2015/16

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 Wszystkim uczniom, rodzicom
i nauczycielom życzymy

wspaniałych wakacji!

Zobacz galerię zdjęć >>

Prymusi i uczniowie wyróżnieni na koniec roku szkolnego:

Klasa I Klasa II Klasa III
Bała Jakub
Konieczny Amelia
Kułak Przemysław
Mika Kacper
Moskal Antoni
Niemiec Karolina
Piękoś Maria
Świerczyński Jakub
Wojciechowski Konrad
 
Chmura Bartosz
Depowska Izabela
Kot Oliwia
Grądziel Mateusz
Krogulska Kamila
Litwa Kamila
 
Chmiel Natalia
Dziedzic Kamil
Kułak Tomasz
Klasło Przemysław
Oleksy Aleksandra
Ozga Paweł
Niemiec Patryk
 

Klasa IV  
            Prymusi klasy:
Aleksandra Grych średnia ocen- 5,4
Patryk Bień średnia ocen- 5,1
Maciej Walkowicz średnia ocen- 5,1
Dawid Pleban średnia ocen- 5,0

Klasa V 
            Prymusi klasy:
Wiktoria Kleszcz średnia ocen-5,5
Weronika Chmura średnia ocen-5,4
Gabriela Kułak średnia ocen-5,4
Paulina Żmuda średnia ocen-5,3
Patryk Persak średnia ocen-5,3

            Uczniowie wyróżnieni:
Karol Chmiel średnia ocen-4,8
Maria Lach średnia ocen-4,8
Igor Litwa średnia ocen-4,8
Kasprzyk Wiktoria średnia ocen-4,8

Klasa VI
            Prymusi klasy:
Anna Grych średnia ocen-5,3
Katarzyna Kądzielawa średnia ocen-5,2

Uczymy się samorządności

22 czerwca 2016 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.  Tradycyjnie wybory przygotowała i przeprowadziła klasa VI. Aby były one tajne w sali gimnastycznej ustawiono prawdziwą urnę wyborczą. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: opiekun SU - pani Agnieszka Jedynak oraz uczniowie kl. VI: Katarzyna Kądzielawa, Anna Grych, Marcin Bień i Filip Madej. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 0 – VI. Każdy uczeń podpisywał się na liście wyborczej i otrzymywał kartę do głosowania, która zawierała nazwiska 15 uczniów kandydujących do Rady SU. Głosując należało postawić znak X przy czterech nazwiskach. Następnie   kartę należało wrzuciłć do urny wyborczej. Emocji było sporo, zarówno podczas głosowania jak i ogłaszania wyników.

Decyzją wszystkich uczniów naszej szkoły Radę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 będą tworzyć:

Gabriela Kułak
Patryk Persak
Wiktoria Kleszcz
Karol Chmiel.

Wybory do Rady Uczniowskiego w szkole podstawowej to pierwsze doświadczenia z demokratycznymi wyborami. Dzięki nim uczniowie uczą się samodzielnie podejmować decyzję, analizować postawy i działania kandydatów do RSU, wybierać swoich przedstawicieli, ale też rozliczać ich ze złożonych obietnic.

Zobacz galerię zdjęć >>

Dzień Języków Obcych

We wtorek, 21.06.2016 już drugi rok z kolei obchodziliśmy  Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów podjęliśmy różnorodne działania. Klasa VI pod kierunkiem p. Patrycji Miczek przygotowała przedstawienie po angielsku „Kopciuszek”. Powstała tzw. „PUNKTY JĘZYKOWE ”, tj. miejsca oznaczone w j. angielskim. Na stoisku j. niemieckiego klasa V pod kierunkiem p. Anety Maźnickiej przygotowała wystawę wynalazków i przedmiotów „MADE IN GERMANY”. Korytarze i klasy opisane były po angielsku a w salach uczniowie przygotowali wiele plakatów i gazetek tematycznie związanych z Dniem Języków Obcych.

Zobacz galerię zdjęć >>

Uczniowie sadzą drzewka

23czerwca 2016r. uczniowie klasy VI razem z wychowawcą p. Aneta Maźnicką sadzili drzewka, które mają być pamiątką pozostawioną na długie lata. Bardzo dziękujemy rodzicom i uczniom kl. VI za zorganizowanie nam takiejładnej zielonej niespodzianki. Może kiedyś, przejeżdżając samochodem, rowerem czy innym pojazdem, zauważycie swoje klasowe drzewko i przypomnicie sobie wspaniale lata dzieciństwa?
                                                                Zobacz galerię zdjęć >>

,,ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. Stop dopalaczom”

   Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów  jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W ramach realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 programu „Trzymaj formę– żyj zdrowo!” w naszej szkole zorganizowano szereg działań, które miały na celu m. in. ukazać właściwe zachowania promujące zdrowy styl życia i nie ulegania nałogom.
Jednym z działań była realizacja projektu pod nazwą ,,Zachowaj trzeźwy umysł. Stop dopalaczom”.
Głównym celem naszych działań było ukazanie szkodliwego wpływu dopalaczy na zdrowie, wygląd, zdolności intelektualne a nawet życie człowieka.
Powszechnie wiadomo, że coraz częściej młode osoby sięgają po dopalacze. Być może skłania je do tego chęć, aby wyglądać doroślej, może nacisk ze strony przyjaciół albo potrzeba ukrycia nieśmiałości i zakłopotania w trudnych sytuacjach.
W ramach realizacji programu zostały zrealizowane następujące zadania:
 - Nauczyciele i wychowawcy przeprowadzili pogadanki na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych o wpływie dopalaczy na zdrowie i życie człowieka
-  wykonano gazetki w klasach i na korytarzu szkolnym na temat ,,Wpływ dopalaczy na organizm człowieka”
- Zostały opracowane i przedstawione prezentacje multimedialne nt wpływu dopalaczy na organizm człowieka wykonane przez uczniów:
Kl V Gabrysię Kułak , Patryka Persaka, Łukasza Grycha
Kl VI Filipa Madeja, Kacpra Dziedzica, Jakuba Oleksego
-  przeprowadzono konkurs wiedzy wśród młodzieży klas starszych pod hasłem ,,Stop dopalaczom”
-  przeprowadzono konkurs informatyczny na najciekawszą prezentację nt wpływu dopalaczy na organizm człowieka
-  przeprowadzono konkurs plastyczny w klasach IV – VI pod hasłem ,,Stop dopalaczom”
- Zorganizowano spotkania, wyjazdy
- Spotkanie z psychologiem. W spotkaniu z psychologiem uczestniczyli uczniowie z klasy IV-VI. Podczas spotkania dowiedzieli się jaki wpływ mają substancje psychoaktywne na działanie mózgu.
-  Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "Jutrzenka" w Dębicy p. prezesem Józefem Lachem oraz pedagogiem w ZSZ nr 1 w Dębicy p. Wiesławem Przybyszem.
- Uczestniczenie w profilaktycznym programie słowno-muzycznym „Dopóki masz wybór”. Koncert odbył się w Domu Kultury „Mors” w Dębicy. Duet artystyczny Piotra Nagiela i Marcina Kołdra starał się przekazać młodym ludziom, jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po alkohol i narkotyki.
22 czerwca 2016 roku nastąpiło podsumowanie szkolnej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł. Stop dopalaczom”.
Prowadzące apel uczennice klasy piątej Wiktoria Kasprzyk i Wiktoria Madej zapoznały zebranych z tematem spotkania i poprosiły o obejrzenie filmu w którym zaprezentowano zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jakie niosą za sobą środki zastępcze tzw ,,dopalacze”. Następnie zebrani obejrzeli prezentację o dopalaczach opracowaną przez uczniów klasy V i VI. Kolejnym punktem programu było podsumowanie działań w formie prezentacji z realizacji programu Zachowaj trzeźwy umysł. Stop dopalaczom.
Na zakończenie spotkania podsumowano konkursy:
• Wiedzy nt dopalaczy:
W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klasy IV, V, VI. Rozwiązywali 20 zadań testowych i mogli zdobyć 20 punktów.
I miejsce zajęła Paulina Żmuda z kl V uzyskując 19 pkt.
• Informatycznego:
W konkursie na wykonanie prezentacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi, jakie niosą za sobą środki zastępcze tzw ,,dopalacze” wzięło udział 6 uczniów z klasy V i VI. Wyróżnienia zdobyli: Gabriela Kułak, Łukasz Grych kl V, Kacper Dziedzic, Filip Madej. Nagrody za udział w konkursie otrzymali Patryk Persak kl V i Jakub Oleksy kl VI.
• Plastycznego
23 czerwca podczas apelu podsumowującego akcję programu "Trzymaj formę" wręczone zostały nagrody i dyplomy uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym pod hasłem przewodnim "Stop dopalaczom"
Jury pod przewodnictwem Pani Agaty Dziedzic-plastyka, pani Jolanty Gawryś-nauczyciela plastyki, Pani Anieli Dydo-nauczyciela przyrody oraz Pani dyrektor Urszuli Dydo w dniu 6 czerwca 2016 r dokonało oceny prac konkursowych.
Spośród 18 prac,które wpłynęły na konkurs komisja wybrała 7 najlepszych prac.
I miejsce zdobył Igor Litwa - uczeń klasy V
II miejsce zdobyła Katarzyna Kądzielawa - uczennica klasy VI
III miejsce zdobył Kacper Dziedzic - uczeń klasy VI
wyróżnienia otrzymali: uczennice klasy V; Wiktoria Kleszcz, Wiktoria Kasprzyk, Gabriela Kułak oraz uczennica klasy IV Aleksandra Grych.
Organizator konkursu Pani Jolanta Gawryś gratuluje zwycięzcom i składa podziękowanie wszystkim uczestnikom konkursu.

Nagrody zostały ufundowane przez szkołę oraz koordynatora programu.

Zobacz galerię zdjęć >>

Nasza szkoła Lokalnym Bohaterem - podsumowanie programu Tesco dla Szkół w Bielsku - Białej 

16 czerwca w Bielsku-Białej odbyło się Spotkanie lokalnych bohaterów – laureatów pierwszej edycji programu „Decydujesz, pomagamy” oraz 13. edycji programu edukacyjnego Tesco dla Szkół. Podczas wydarzenia aż 5 organizacji pozarządowych oraz 5 zespołów uczniów z okolicznych szkół celebrowało swoje zwycięstwo.
W czwartkowy poranek pasaż Tesco przy ulicy Warszawskiej 180 na dwie godziny stał się miejscem spotkania lokalnych bohaterów. Każdy z gości pasażu mógł przyjść i osobiście uścisnąć rękę nagrodzonym w programie „Decydujesz, pomagamy” organizacjom pozarządowym oraz uczniom, którzy w ramach programu Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu” odzyskiwali, zatraconą przez świat przyszłości, wiedzę o produkcji żywności. Podczas gali uczniowie wzięli udział w quizach oraz warsztatach kulinarno-naukowych, a zwycięskie organizacje otrzymały czek na realizację swoich projektów. Wśród świętujących gości nie zabrakło także reprezentanta Miejskiego Kuratorium Oświaty, pani Bożeny Graboń oraz Głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pani Katarzyny Błaszczyk-Domańskiej.
Spotkanie Lokalnych Bohaterów to również podsumowanie rywalizacji uczniów biorących udział w konkursie Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu”. Tematyka tegorocznej edycji konkursu skupiła się wokół produkcji i pochodzenia żywności. Uczniowie wcielili się w rolę Agentów F.O.O.D., których zadaniem było ocalanie przyszłości od niewiedzy, w jaki sposób powstaje żywność. Po wykonaniu wymagających misji i rozwiązaniu zawiłych zagadek, świat przyszłości został uratowany, a dzielni agenci oczywiście nagrodzeni. Nagrody oraz wyróżnienia otrzymały następujące placówki:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Bielsku-Białej
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach
Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej
Zespół Szkół w Chotowej
Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu

Zobacz galerię zdjęć >>

Wycieczka do Bielska -  Białej, Inwałdu i Wadowic

16 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę szkolną do Bielska Białej, Inwałdu i Wadowic. Wspólnie z nami w wycieczce uczestniczyli koledzy ze Szkoły Podstawowej w Chotowej. Z Woli Wielkiej wyjechaliśmy o godzinie 6.00, podróż do Bielska Białej trwała cztery godziny. Najpierw udaliśmy się do Pasażu Tesco, gdzie  odbyło się podsumowanie Programu ,,Tesco dla szkół. Przyszłość na talerzu”. Następnie udaliśmy się do Inwałdu gdzie mogliśmy korzystać z różnych atrakcji: jaskini tajemnic, ściany wspinaczkowej, parku linowego, kuli wodnej, kina 5d, placu zabaw, dmuchanych zjeżdżalni, ćwiczyć spryt i celność, itp . Kolejną atrakcją było zwiedzenie Bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach – świątyni związanej z papieżem Janem Pawłem II. Wycieczkę zakończyliśmy zjadając pyszne wadowickie kremówki i lody. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

Zobacz galerię zdjęć >> 

Festyn Rodzinny - 19 czerwca 2016r.

   Piękna, słoneczna pogoda i moc atrakcji zachęciły uczniów, rodziców oraz wielu  mieszkańców Woli Wielkiej do wzięcia  udziału w Festynie Rodzinnym. Przybyli także  zaproszeni goście: wójt Gminy Żyraków p. M. Rączka, radni powiatu p. Wiesław Lada i p. Paweł Jarosz, przewodnicząca Rady Gminy Żyraków p. Maria Bodzioch, zastępcy p. Andrzej Wielgos i p. Wojciech Szaja, radni Gminy Żyraków i sponsorzy. Imprezę przygotowała dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice, a także pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej. 

Po oficjalnym otwarciu festynu przez panią dyrektor Urszulę Dydo rozpoczęły się występy dzieci. Uczniowie  zaprezentowali swoje talenty poprzez śpiew, recytację taniec z mopami, przedstawienie teatralne "Przygody niegrzecznej Żabki" i  skecze. Na szkolnej scenie wystąpiły także absolwentki naszej szkoły - Agnieszka Madura i Joalnna Kosiba, które urzekły wszystkich swym  pięknym śpiewem. Niesamowitych wrażeń dostarczyły  popisy taneczne Wiktorii Kleszcz i Kornelii Kłys -  adeptek Mistrzowskiej Szkoły tańca i ruchu SOUL DANCE w Dębicy oraz koncert Orkiestry Smyczkowej PSM w Dębicy. 

Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się bawili, można było wziąć udział w konkurencjach sportowych, zespołowych i indywidualnych. Występy uczniów przeplatane były zabawnymi konkursami dla dzieci i rodziców.

Był quiz "Czy znam swoją Mamę?",  biegi  w workach, slalom na nartach, rzut  beretem  i wiele innych. Najbardziej zabawnymi konkurencjami okazały  się ubijanie piany przez tatusiów oraz jedzenie przez rodziców i dzieci pączka na czas.  Trzeba było  wykazać się nie lada sprytem, aby w jak najszybszym czasie zjeść pączka czy ubić pianę.

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dużą atrakcją był tor przeszkód oraz  oglądanie wozu i sprzętu strażackiego.

Oprócz licznych konkursów przygotowano również dla rodziców zmagania sportowe, m.in. mecz siatkówki RODZICE - STRAŻACY. Zwycięska drużyna Strażaków  została nagrodzona gromkimi brawami uczestników oraz  nagrodą specjalną -  "Złotym trampkiem"  ufundowanym przez sponsorów.

Na imprezie nie zabrakło także innych atrakcji np. pokazów motocyklowych, malowania twarze w ciekawe wzory. Powodzeniem cieszyło się stoisko medyczne, gdzie bezpłatnie można było zmierzyć sobie ciśnienie.

Wszyscy mogli raczyć się grillowaną kiełbaską, popcornem, bigosem, wspaniałym domowym ciastem, kawą, herbatą, lodami i zdrowymi napojami. Ponadto przygotowano sprzedaż cegiełek, z których dochód przeznaczony został na potrzeby szkoły.

Piknik Rodzinny odbył się  dzięki hojności sponsorów oraz wspólnemu wysiłkowi rodziców, uczniów i nauczycieli - za co bardzo serdecznie im dziękujemy.
Przyczynił się do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym, aktywizacji rodziców, pokazania ciekawych form wspólnego spędzania wolnego czasu oraz promocji szkoły.  Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się poprzez udział w festynie do integracji naszej społeczności.

Zobacz galerię zdjęć >> 

Udane popołudnie klasy VI !!!

Uczniowie klasy VI zdobyli I miejsce w szkolnym konkursie na najładniejszą klasę wygrywając tym samym bilety do kina. Razem z wychowawczynią p. A. Maźnickąpojechali więc popołudniu 10.czerwca na wycieczkę do kina Kosmos w Dębicy na film pt: „Były sobie człowieki” .Animowana komedia przygodowa o przeżyciach Edka, który aby przeżyć, musiał nauczyć się chodzić na dwóch nogach, wymyślić ogień, narzędzia, miłość i nadzieję – podobała się uczniom.
Po obejrzeniu filmu cała nasza grupa wybrała się na jedzonko do Pizzerii a później wesoło spędziła czas na placu zabaw. Pełni wrażeń kinowych i kulinarnych zadowoleni wróciliśmy do domów wieczorowa porą.

Zobacz galerię zdjęć >> 

Dzień Dziecka w Kulkolandzie

    W dniu 02.06.2016r z okazji Dnia Dziecka dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas I-III odbyły wspaniałą wycieczkę do Kulkolandu w Przyborowie. Dzięki przychylności Pani Anety Feret-Kłys dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie Domu Kultury. Gościliśmy również w przedszkolu w Przyborowie. Tam nasze dzieci zostały ugoszczone przepysznymi rogalikami, które upiekła pani kucharka. Serdecznie dziękujemy. Młodsze dzieci zostały w przedszkolu, aby wspólnie uczestniczyć a zabawach w salach przedszkolnych. Starsze dzieci natomiast mogły skorzystać z sali gimnastycznej oraz sprzętu sportowego w szkole w Przyborowie. Składamy gorące podziękowania naszym rodzicom za zapewnienie dowozu dzieciom.

Zobacz galerię zdjęć >> 

Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia "Jutrzenka"

    W okresie od maja do października 2016r. nasza szkoła oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej realizuje projekt „DOPÓKI MASZ WYBÓR”. Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
skierowany jest on do uczniów i rodziców  oraz mieszkańców wsi Wola Wielka.

   W piątek 3 czerwca 2016r. w ramach tego rpojektu odbyło się spotkanie z pracownikami Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Jutrzenka” w Dębicy p. prezesem Józefem Lachem oraz pedagogiem w ZSZ nr 1 w Dębicy p. Wiesławem Przybyszem.

   W trakcie prelekcji  omówiano  fazy uzależnienia od alkoholu oraz  konsekwencje emocjonalne i fizyczne wynikające z nadużywania alkoholu przez dzieci  i młodzież. Celem spotkania było dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących używania alkoholu przez młodych ludzi oraz wzbudzenie refleksji związanej z piciem alkoholu.

Zobacz galerię zdjęć >> 

Zielona Szkoła we Władysławowie

 W dniach od 23.05. do 28.06. 2016r. uczniowie z klas IV i V wraz z opiekunami p. Barbarą Polniaszek, Agnieszką Jedynak, Małgorzatą Skórą i Ewą Dudek przebywali na Zielonej Szkole we Władysławowie. Miejscowość ta, położona blisko wielu atrakcyjnych miejsc, pozwoliła na przeżycie wspaniałej nadmorskiej przygody. Program wyjazdu był niezwykle bogaty. Obejmował zwiedzanie Władysławowa, Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Półwyspu Helskiego. Zaplanowano także odpoczynek nad Bałtykiem, gry i zabawy na plaży, dyskotekę, spotkanie z gawędziarzem kaszubskim, zajęcia zumby, wizytę u bursztynnika oraz rejs statkiem.
    Władysławowo powitało nas piękną, słoneczną pogodą. Zaraz po przyjeździe wyruszyliśmy na plażę, by przywitać się z Morzem Bałtyckim. Fantastyczna pogoda w ciągu całego pobytu nad morzem pozwoliła nam na wielokrotne plażowanie, kąpiele, spacery morskim brzegiem, gry i zabawy nad morzem. Mieliśmy także możliwość zwiedzania portu rybackiego we Władysławowie. Zobaczyliśmy jachty, statki, kutry rybackie, wielkość kotwic i sieci rybackich. Port we Władysławowie (położony nad otwartym morzem) jest jednym z najważniejszych portów rybackich na Bałtyku pod względem ilości wyładowywanej ryby, liczby obsługiwanych kutrów rybackich i wyposażenia. Oprócz portu rybackiego i stoczni, atrakcyjne turystycznie jest molo i falochron. Można tam połowić ryby, spacerować, czy wypłynąć w godzinny rejs różnymi jednostkami przystosowanymi dla turystów.
    W ramach zajęć Zielonej Szkoły uczestniczyliśmy w wielu pieszych oraz autokarowych wycieczkach. 25 maja odbyła się całodzienna wycieczka do Trójmiasta. W Gdyni zwiedziliśmy Skwer Kościuszki, Okręt ORP „Błyskawica” oraz obejrzeliśmy zacumowany przy nabrzeżu „Dar Pomorza”. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, gdzie powitał nas widok pięknego Grand Hotelu. W znanym nadmorskim kurorcie spacerowaliśmy po najdłuższym molo w Europie i tzw. „Monciaku” czyli ulicy Bohaterów Monte Cassino, gdzie podziwialiśmy Krzywy Domek. Kolejnym etapem wycieczki był Gdańsk - miasto portowe położone u ujścia Motławy. Po Gdańsku oprowadzał nasz pan przewodnik, który opowiadał o Zielonej i Złotej Bramie, Długim Targu, Dworze Artusa, Fontannie Neptuna i Żurawiu, który jest symbolem Gdańska. W Gdańsku zwiedziliśmy Starówkę. Najbardziej podobał nam się Kościół Mariacki (okazało się, że taką nazwę nosi nie tylko kościół w Krakowie). Wszyscy uczestnicy Zielonej Szkoły byli bardzo zadowoleni ze słodkiej wizyty w cukierni Pellowskiego.
Ciekawą i pełną wrażeń okazała się wycieczka na Półwysep Helski. Po drodze mijaliśmy kolejne miejscowości: Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię i Juratę. Przez okna autokaru podziwialiśmy momentami położone blisko siebie brzegi otwartego morza i Zatokę Pucką. W Helu odwiedziliśmy Muzeum Rybołówstwa. Bardzo podobało nam się Fokarium, które jest częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zobaczyliśmy kolonię fok szarych żyjących w rejonie południowego Bałtyku, a także film o ich życiu. Po długim spacerze Cyplem Helskim mogliśmy „dotknąć” krańca polskiej ziemi. W drodze powrotnej oglądaliśmy zespół obiektów fortyfikacji rejonu umocnień „Hel”.
    W uroczystość Bożego Ciała udaliśmy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP we Władysławowie na Mszę świętą. Budynek kościoła wywarł na nas duże wrażenie, ponieważ ma kształt łodzi odwróconej do góry nogami. W środku znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II. Bardzo ładnie zagospodarowano teren wokół kościoła. Znajduje się tam między innymi ławeczka Jana Pawła II oraz studnia wiernej miłości. To w tym miejscu zakochani zawieszają kłódki na znak swojej wierności. Tuż za kościołem rozpoczyna się słynna Aleja Gwiazd Sportu, która prowadzi wprost na plażę we Władysławowie.

    W trakcie tygodniowego pobytu nad morzem uczestniczyliśmy także w kilku wycieczkach po Władysławowie. Podczas jednej z nich zawędrowaliśmy do „Domku do góry nogami”. Niejednemu z nas porządnie zakręciło się w głowie. Już samo wejście przez okno (drzwi?) na szczycie dachu robi wrażenie. Po chwili okazało się, że zamiast po podłodze, chodzimy po suficie. Ale to jeszcze nie wszystko: dodatkowym utrudnieniem jest kąt nachylenia domku względem poziomu. Dookoła widać przedmioty codziennego użytku i meble, które spotkać można w każdym domu, z tą różnicą, że tutaj wszystkie one są do góry nogami. Dom na opak jest także metaforą świata. Ile spraw przyprawia nas o zawrót głowy? Wizyta w domku do góry nogami z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci.
     Zwiedzając Władysławowo dotarliśmy także do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Spacerowaliśmy Aleją Gwiazd Sportu, a potem podziwialiśmy panoramę Władysławowa i Zatoki Puckiej z tarasu widokowego Hotelu Maloves SPA.
    Kolejną atrakcją Zielonej Szkoły było spotkanie z bursztynnikiem w Pracowni Bursztynu w Chłapowie. W trakcie prelekcji i pokazu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o bursztynie, jego pochodzeniu i właściwościach leczniczych.
W piątek 27 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Swarzewa. W Muzeum Kocham Bałtyk dzieci obejrzały wystawę „Morskie Murale 3D” oraz budowle z klocków – Morze Klocków II. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stanowiska mikroskopowe, wielkopowierzchniowa mapa z ciekawostkami oraz ogromna gra planszowa. Po zajęciach w muzeum udaliśmy się do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Morza w Swarzewie. Zwiedziliśmy kościół i poznaliśmy historię cudownej figury Matki Bożej Swarzewskiej.

    Ciekawą lekcję regionalizmu, przybliżenia kultury kaszubskiej przygotowali nam właściciele ośrodka „Martusia”, w którym mieszkaliśmy. Pani Gienia i pan Rysiek zaprosili nas na wieczór kaszubski. W czasie spotkania z gawędziarzem kaszubskim panem Jerzym Łyskiem poznaliśmy charakterystyczne symbole kaszubskie, alfabet, narzędzia, i instrumenty muzyczne. Uczyliśmy się kaszubskich piosenek, słuchaliśmy  wierszy.

    Ostatnią atrakcją był rejs statkiem „Brzydkie Kaczątko”. W porcie we Władysławowie wsiedliśmy na statek wycieczkowy, aby popłynąć nim w rejs po Bałtyku. Morze na szczęście było w tym dniu łagodne, więc wszyscy czuli się wyśmienicie. Żal, że czas upływa tak szybko.
Zaznaczyć trzeba, że każdego dnia mogliśmy korzystać z placu zabaw, boisk do rozgrywek sportowych, świetlicy wyposażonej w stół do tenisa, bilard i piłkarzyki. Wieczorami odbywały się dyskoteki, karaoke, zumba, wyścigi samochodowe, w których wszyscy chętnie uczestniczyli.
   To był bardzo ciekawie spędzony czas, pogoda była fantastyczna, program bogaty, co zapewniło wszystkim uczestnikom mnóstwo niezapomnianych wrażeń i atrakcji. Zabawy i spacery po plaży na długo pozostaną w naszych wspomnieniach.

Zobacz galerię zdjęć >>   

Wycieczka klas 0 - III do Zatora

       24 maja uczniowie kl.0 - III  wraz z opiekunami  wybrali się na wycieczkę do  Zatora. Pogoda sprzyjała aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, humory  dopisywały wszystkim uczestnikom wycieczki, a niezapomniane przeżycia zwiększały ich motywację i zainteresowanie.

     Głównym punktem wycieczki było miasteczko Zator.  W największym w Polsce Parku Ruchomych Dinozaurów  uczestnicy wycieczki mieli możliwość wypoczynku i relaksu  w połączeniu z poglądowym zdobywaniem wiedzy. Podczas godzinnego spaceru ścieżką edukacyjną w starym lesie usłyszeli i zobaczyli naturalnej wielkości „ożywione” okazy prehistorycznych zwierząt. Wśród nich były nie tylko dinozaury, ale także latające gady.

     Dla miłośników historii i nie tylko niezwykłym przeżyciem okazała się wizyta w Parku Mitologii zlokalizowanym na zbiorniku wodnym. Hermes zaprosił wszystkich na niezwykły rejs, w trakcie którego można było poznać bogów, herosów i bohaterów z mitologii greckiej.

Zwiedzający uczestniczyli w niezwykłych wydarzeniach, takich jak wojna bogów z gigantami, podstęp trojański czy wyprawa po złote runo. Stanęli twarzą w twarz z dzierżącym w dłoniach piorun Zeusem, obserwowali lot Dedala i Ikara, i wzruszyli się cierpieniem Demeter po stracie swojej córki Persefony.

     Po smacznym obiedzie uczniowie zwiedzili Park Bajek, gdzie na zaczarowanych ścieżkach spotkali np. Kota w butach, Brzydkie Kaczątko, Królewnę Snieżkę wraz z siedmioma krasnoludkami, Calineczkę, Czerwonego Kapturka i wiele innych bajkowych postaci.

   Następnie miłośnicy przyrody mogli uzupełnić swoją wiedzę, oglądając 16 gigantycznych figur w Parku Owadów. W czasie spaceru ścieżką edukacyjną podziwiali  konika polnego, biedronkę, mrówkę, skorpiona, stonkę, żuka, muchę i wiele innych owadów ludzkich rozmiarów. Każdy eksponat zaopatrzony był w tablicę informacyjną, z której dociekliwi mogli wyczytać ciekawostki na temat prezentowanego gatunku.

Na koniec uczestnicy wycieczki doskonale bawili się w Lunaparku -  korzystali z takich atrakcji jak: mini-gokart, autodrom, mini-pociąg i innych.

Z kolei zwiedzanie Zatorlandu było świetnym sposobem na uzupełnienie wiedzy ze środowiska, edukacji polonistycznej, historii.  Wiedza zdobyta w taki sposób na długo pozostanie w pamięci uczestników wycieczki, a pamiątkowe zdjęcia będą przypominać te niezwykłe miejsca.

Zobacz galerię zdjęć >> 

Wycieczka do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego

    20 maja 2016 roku uczniowie klasy IV, V, VI uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. Osoby biorące udział w wyjeździe miały zapewniony bezpłatny przejazd w ramach realizowanego programu profilaktyki antyalkoholowej.

   Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że mogliśmy w pełni cieszyć się z tego wyjazdu. Pierwszym miejscem, które zobaczyliśmy był wzniesiony przez ród Leszczyńskich, niepowtarzalny Zamek w Baranowie Sandomierskim. Wspaniała architektura Zamku ukształtowana jest na wzór królewskiego Wawelu.     

   Następnym punktem naszego zwiedzania był Sandomierz. Razem z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Mieliśmy okazję zobaczyć kilka zabytków tego urokliwego miasta. Po przybyciu na miejsce przeszliśmy krótką trasę wąwozem lessowym św. Jadwigi, gdzie na uwagę zasługiwały rosnące w nim drzewa. Po wyjściu z wąwozu poznaliśmy historię Kościoła św. Jakuba z XIII w. związaną z jego wielowiekowym istnieniem. Warto było również zobaczyć liczącą 470 m długości i dochodzącą do 12 m poniżej poziomu rynku Podziemną Trasę Turystyczną. Sandomierskie lochy owiane są wieloma legendami, które przekazał nam przewodnik podczas zwiedzania. Ciekawym miejscem w podziemiach była Zbrojownia Rycerska. Przymierzaliśmy tu zbroje, braliśmy do ręki miecze, robiliśmy zdjęcia. Po wyjściu z podziemi udaliśmy się na Rynek. Podziwialiśmy piękne renesansowe kamieniczki oraz renesansowy ratusz. Charakterystycznym elementem pięknej budowli jest herb miasta i zegar słoneczny. Z Rynku przeszliśmy do gotyckiej Bazyliki Katedralnej wzniesionej w 1360 roku. Wnętrze kościoła zachwyciło nas swoim bogatym wystrojem w stylu barokowym. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy jego ciekawą historię. Kolejnym obiektem, który zwiedzaliśmy było Muzeum Jana Długosza. Zbiory Muzeum Diecezjalnego to skarbnica dzieł sztuki i pamiątek. Ekspozycja urządzona jest w siedmiu salach. Trochę zmęczeni i głodni udaliśmy się na pyszne zapiekanki. Po zakupieniu pamiątek, zjedzeniu sandomierskich lodów udaliśmy się na Bramę Opatowską. Jedyna ocalała brama, umożliwiała wjazd do miasta od strony Opatowa. Największa ze wszystkich, nazywana też Wielką. Ma 33m wysokości i rozciąga się z niej wspaniały widok na okolice Sandomierza.

   Dla wszystkich była to z pewnością wspaniała lekcja historii i przyrody. Zadowoleni z wycieczki i pełni pozytywnych odczuć powróciliśmy do domu. Opiekunami były panie Urszula Bystrek, Aniela Dydo, Patrycja Miczek.


Zobacz galerię zdjęć >>  

Konkurs plastyczny ,,Moja Ojczyzna"

Zobacz galerię zdjęć >>

Podsumowanie IX Edycji Dębickich „Pól Nadziei”

20 maja 2016 roku odbyło się podsumowanie IX Edycji Dębickich „Pól Nadziei”, w których udział wzięła koordynator akcji w naszej szkole p. Aneta Maźnicka.

Uroczystość podsumowania odbyła się w budynku Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy. Podczas podsumowania akcji wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego oraz literackiego, podziękowano za ofiarność i zaangażowanie. Wolontariusze , koordynator akcji oraz społeczność naszej szkoły otrzymała specjalne dyplomy z podziękowaniem a szkolnej bibliotece podarowano nowe pozycje książkowe.

Zobacz galerię zdjęć >> 

 Profilaktyczny program słowno-muzycznym „Dopóki masz wybór”

  18 maja br. uczniowie klas IV- VI pod opieką wychowawców Urszuli Bystrek i Agnieszki Jedynak  uczestniczyli w profilaktycznym w koncercie pt. „DOPÓKI MASZ WYBÓR”, który odbył się w Domu Kultury „Mors” w Dębicy. Program słowno – muzyczny w wykonaniu zespołu „Tu i Teraz” miał charakter profilaktyczny. Duet artystyczny Piotra Nagiela i Marcina Kołdra starał się przekazać młodym ludziom, jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po alkohol i narkotyki.

Organizatorem koncertu było Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Jutrzenka” w Dębicy.

Zobacz galerię zdjęć >>

Wiwat,Wiwat Maj!

  Takie hasło przewodniczyło w naszej szkole podczas akademii z okazji świąt majowych takich jak uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi i zakończenie II wojny światowej. Uczniowie klasy V przygotowali występ, podczas którego recytowano patriotyczne wiersze i odśpiewano pieśni tematycznie związane z Polską i obchodzonymi świętami, które podkreśliły charakter akademii. Przedstawiono też prezentacje multimedialną , w której przypomniano o ważnych wydarzeniach z historii Polski, jakimi były między innymi rozbiory II wojna światowa oraz uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Za przygotowanie występu odpowiedzialna była p. A. Maźnicka i p. A. Czerniak.

Zobacz galerię zdjęć >>

Zdjęcia z pokazów strażackich  4 maja 2016r.

   Dnia 4 maja 2016r na boisku naszej  szkoły odbył się pokaz strażacki. Pokaz z okazji Dnia Strażaka przygotowała jednostka OSP w Woli Wielkiej. Wszyscy uczniowie byli zafascynowani i aktywnie brali w nim udział.

Strażacy zaprezentowali  całe wyposażenie wozu strażackiego, a także poszczególne elementy stroju i ekwipunku strażaka. Dużą frajdą była możliwość obsługi węży pożarniczych i lania wody. Dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki oraz  strój strażaka.  Ponadto mogły obejrzeć od środka wóz strażacki, usiąść w kabinie przeznaczonej dla ratowników i za kierownicą pojazdu. Absolwenci naszej szkoły: Ewelina Magdoń, Aneta Kuszowska,  Marcin Kuszowski i Mirosław Fus bardzo ciekawie opowiadali o pracy strażaków, uczyli i przypominali, jak poprawnie należy wzywać służby ratownicze w razie pożaru lub innych nieszczęśliwych wypadków. Na wszystkim pieczę sprawował prezes OSP w Woli Wielkiej pan Jan Moskal. Po pokazie uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki: kubki, długopisy i kalendarzyki. Wszyscy byli niezmiernie zadowoleni z tego spotkania.  
   Bardzo dziękujemy panu prezesowi oraz strażkom za zorganizowanie pokazów.

Dzień Ziemi 2016

Jedna jest Ziemia jak jedno jest Słońce
jak jedno niebo dla dni i nocy
W sercach pragnienia żyją gorące,
by człowiek nie nadużywał swej mocy
Aby ten pejzaż Ziemi odwiecznej
zdobiony polem, morzem, lasami,
poczuł się już na zawsze bezpieczny
pragniemy przecież tego my sami.

   Wierszem Czesławy Błażejewicz  „Nasz wiek XX” rozpoczął się apel zorganizowany w naszej szkole w ramach obchodów Dnia Ziemi.
    Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.
My rozpoczęliśmy ten szczególny dzień od przybliżenia jego idei przez Marysię
i Weronikę.   Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, z klasy  „0” pod opieką pani Jolanty Micek  zaprezentowali przedstawienie pt. ”Las w opałach”, w którym zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Następnie odbyła się inscenizacja  o tematyce ekologicznej przygotowana przez uczniów klasy piątej i pierwszej ,,Królewna Śmieszka i Ekoludki”. Przedstawienie uświetniła  piosenka ,,Planeta Ziemia”. Piękno przyrody mogliśmy podziwiać oglądając prezentację multimedialną   ,,Niesamowite ptaki". Bohaterzy filmu edukacyjnego "EKO Bohater” przypomnieli zebranym, że niektóre odpady można wtórnie przetworzyć i ponownie wykorzystać, dzięki czemu oszczędza się energię, rozmaite materiały i nie zaśmieca środowiska.  
   Jak można wykorzystać odpady pokazali szkolni  kreatorzy mody przygotowując oryginalne stroje z surowców wtórnych. Pokazowi strojów towarzyszyły ich opisy. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkimi nagrodami.
    Szkolny DZIEŃ ZIEMI został przygotowany przez panią Anielę Dydo.

Stroje wykonali:

Ø  Zespół klasy ,,0” pod opieką pani Jolanty Micek

Ø  Kacper Nowakowski (kl I) z mamą

Ø  Patryk Persak, Karol Chmiel, Łukasz Grych, Igor Litwa (kl V)

Ø  Wiktoria Kleszcz, Maria Lach, Weronika Chmura (kl V)

Ø  Paulina Żmuda, Wiktoria Kasprzyk, Gabriela Kułak   (kl V)

Zobacz galerię zdjęć >>

Spotkanie z saperami

    21 kwietnia do naszej szkoły przybyli Panowie z Cywilnej Firmy Saperskiej, którzy opowiadali o niebezpiecznej pracy sapera. Pan Michał Glijer zaprezentował naszym uczniom pracę polskiego sapera. Bardzo dokładnie wyjaśnił, co trzeba robić, gdy znajdziemy coś podejrzanego. Pokazał sprzęt, którego używają saperzy. Sami uczniowie mieli możliwość wypróbowania i sprawdzenia urządzeń do wykrywania metali. Bardzo dziękujemy Panu Michałowi Glijerowi za fachową prelekcję.

Zobacz galerię zdjęć >>

Główna nagroda w ogólnopolskim programie "Tesco dla szkół"

Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Tesco dla Szkół” – „Przyszłość na talerzu”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, rodziców i nauczycieli zdobyliśmy główną nagrodę – kosmiczny projektor i pakiet nagród dodatkowych. Zespół uczniów klasy V „Ciekawi Przyrodnicy” w składzie:  Maria Lach, Gabriela Kułak, Wiktoria Kasprzyk, Wiktoria Madej, Igor Litwa, Paulina Żmuda, Wiktoria Kleszcz, Patryk  Persak, Weronika Chmura, Karol Chmiel, Łukasz  Grych zajął 5 miejsce w kraju na 571  zespołów, biorących udział w projekcie.  Szczególne wyrazy uznania należą się dla najmłodszych uczestników - Zespołu Szalonych Poziomek z klasy I. Pierwszoklasiści zgromadzili bardzo dużą liczbę punktów, a szkolnym liderem został Przemysław Kułak.

W tegorocznej 13. edycji programu Tesco dla Szkół wzięło udział blisko 14 tysięcy uczniów całej Polski i 571 zespołów.  Uczniowie zdobyli wiedzę m. in. z zakresu zdrowego odżywiania, przechowywania żywności, gotowania, czytania etykiet.

Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu” jako jeden z pierwszych programów edukacyjnych zastosował mechanikę angażowania znaną z gier komputerowych. Uczniowie rozwiązywali zadania, by uratować świat przyszłości, w którym zatracono wiedzę, skąd pochodzi żywność. „Program Tesco dla Szkół – Przyszłość na talerzu” zaraził uczniów ciekawością do świata, dzięki której mogli dowiedzieć się, skąd bierze się jedzenie oraz jak prawidłowo czytać etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Atrakcją były również zadania przygotowane przez bohatera Julka. Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali na kolejne zadania przygotowane przez chłopca.

Koordynatorem programu w szkole była pani Aniela Dydo.                                                                                                        

Zostały utworzone Zespoły:

Ø  Klasa I       Szalone Poziomki

Ø  Klasa II      Wesołe Warzywka

Ø  Klasa III     Owocowe Skrzaty   

Ø  Klasa IV     Megamocni

Ø  Klasa V       Ciekawi Przyrodnicy

Ø  Klasa VI     Super Dziewiątka

Opiekunami zespołów byli pani Urszula Dydo,  pani Urszula Bystrek, pani Elżbieta Knap, pani Patrycja Miczek, pani Agnieszka Jedynak, pani Aneta Maźnicka i pani Aniela Dydo. 

Nie było jednego dużego zadania konkursowego. Zamiast tego było kilka zadań związanych z główną tematyką – edukacją żywieniową. Pierwsze trzy zadania trzeba było wykonać w kolejności, następne zadania można było wybierać z puli zadań zespołowych i indywidualnych (zadań dla uczniów). Za każde wykonane zadanie otrzymywało się punkty, a te można było zamieniać na nagrodę.

Szkolne Zespoły przez okres trwania programu realizowały dziesiątki fabularnych zadań na podstawie scenariuszy przygotowanych przez metodyków i ekspertów związanych z tematyką żywności.

Uczniowie biorący udział w programie stali się bardziej świadomymi konsumentami. Wiedzą, jakie informacje o żywności można znaleźć na opakowaniach, częściej przy wyborze sugerują się składem, a rzadziej marką produktów.

Koordynator  projektu serdecznie dziękuje wszystkim uczniom biorącym udział w programie,  ich opiekunom – wychowawcom i  rodzicom, a także paniom Anecie Serafin i Renacie Ferenc.

Zobacz punktację zespołową i indywidualną.

  Galeria zdjęć >>

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Brzechwy

27 kwietnia 2016 roku pięć uczennic z naszej szkoły: Gabriela Kułak, Weronika Chmura, Oliwia Kot, Izabela Depowska i Katarzyna Żmuda wzięło udział w gminnym konkursie recytatorskim, który odbył się w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.  Jak co roku konkurencja była bardzo duża. Recytatorki spisały się bardzo dobrze. Oliwia Kot zajęła III miejsce, a Weronika Chmura i Katarzyna Żmuda wyróżnienia.

Gratulujemy!

 Zobacz galerię zdjęć >>

Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

 

23 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. W kategorii zespoły z klas IV – VI III miejsce zajęli uczniowie z naszej szkoły: Kacper Dziedzic i Filip Madej z klasy VI. W konkursie wzięła udział także Weronika Chmura z klasy V. Uczniów przygotowała pani Anna Czerniak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zobacz galerię zdjęć >>

Pola Nadziei w Woli Wielkiej

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

   Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w tegoroczną edycję „Pól Nadziei”. Uczniowie kl. VI kwestowali najpierw na terenie szkoły dając w zamian za datek specjalnie upieczone muffinki. W dniu 17 kwietnia 2016 r. przy Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Straszęcinie, wolontariusze z kl. VI: Julia Bystrek, Katarzyna Kądzielawa i Kacper Dziedzic pod opieką wychowawcy p. A. Maźnickiej przeprowadzili kwestę na działalność Dębickiego Hospicjum.

Uczniowie w ramach podziękowania wręczali darczyńcom naklejki z logo Hospicjum w Dębicy oraz specjalne żonkilowe zakładki do książki.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy otworzyli swoje serca na cierpienie osób przebywających w hospicjum. Dziękujemy bardzo za włączenie się do akcji i liczymy na współpracę w kolejnych latach.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem księdza proboszcza Bogusława Czecha , z którego pomocą i błogosławieństwem udało się nam przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II.

Zobacz galerię zdjęć >>

Spotkanie z psychologiem

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z psychologiem, panią mgr Anną Flak, z Kliniki Stresu w Warszawie. Pani psycholog przygotowała ciekawy wykład na temat ,,Wpływ substancji psychoaktywnych na działanie mózgu”.

Prowadząca omówiła budowę i funkcję centralnego układu nerwowego. Uczestnicy spotkania mogli samodzielnie wykonać ćwiczenie pokazujące działanie naszego mózgu. Psycholog zwróciła uwagę na to czym jest nasz mózg, za co odpowiada, czy możemy samodzielnie zaszkodzić mózgowi. Słuchacze dowiedzieli się w jaki sposób następuje uzależnienie organizmu od substancji psychoaktywnych. Przedstawiła środki psychostymulujące i ich działanie na organizm kładąc szczególny nacisk na działanie narkotyków w tym dopalaczy, nikotyny i alkoholu. Na zakończenie omówiła efekt działania  substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, szczególnie  na organizm dziecka. 

Temat spotkania  pobudził wyobraźnię i zachęcił wszystkich do dyskusji. Uczniowie chętnie zadawali pytania, a także sami udzielali odpowiedzi na  pytania zadane przez panią psycholog.

Spotkanie odbyło sie w ramach realizowanej w szkole kampanii   „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz programu „Trzymaj formę– żyj zdrowo!”

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 programu „Trzymaj formę– żyj zdrowo!” w naszej szkole zorganizowano szereg działań, które miały na celu m. in. ukazać właściwe zachowania promujące zdrowy styl życia i nie  ulegania  nałogom.

 Jednym z działań była realizacja projektu pod nazwą ,,Zachowaj trzeźwy umysł. Stop dopalaczom”. Koordynatorką działań w naszej szkole jest pani Aniela Dydo. Głównym celem działań było ukazanie szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie, wygląd, zdolności intelektualne a nawet życie człowieka.

Zobacz galerię zdjęć >>

Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej ”English Song Competition”

  13 kwietnia br. w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbył się  XI Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej ”English Song Competition”.
Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Brali w nim udział soliści, duety oraz zespoły muzyczno - wokalne. Jury oceniając wykonywane przez uczestników piosenki  brało pod uwagę na formę przekazu, poprawność językową wykonanego utworu, choreografię, warsztat wokalny, osobowość, poczucie rytmu, dykcję, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.

Naszą szkołę reprezentowali:

Weronika Chmura - w kategorii solistów zdobyła wyróżnienie,

Kacper Dziedzic i Filip Madej - w kategorii duetów i zespołów zajęli III miejsce.

                    Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Skąd się bierze jedzenie?

Nasza szkoła bierze udział w projekcie TESCO dla szkół „Przyszłość na talerzu”.
To  konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dzięki któremu można wygrać fantastyczne nagrody, ufundowane przez firmę Tesco Polska.
Celem Konkursu jest edukacja i propagowanie wiedzy o pochodzeniu, składzie i jakości produktów spożywczych, zdrowym żywieniu oraz promowanie wśród  uczniów pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia.

Rywalizacja zespołów trwa do 15 kwietnia. Zachęcamy do  rozwiązywania zadań, zdobywania informacji na temat zdrowego  jedzenia oraz powiększania puli punktów naszej szkoły!!!

Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł "Mistrza Ortografii"

 

„Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii matki, którą kochasz”.

 (Janusz Korczak)

 8 kwietnia uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. W zmaganiach z poprawną polszczyzną wzięło udział 25 uczniów. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda pt. „Zwiastuny wiosny”.

Wyniki konkursu:
 • MISTRZ ORTOGRAFII KLASY IV – Aleksandra Grych

 • MISTRZ ORTOGRAFII KLASY V – Gabriela Kułak

 • MISTRZ ORTOGRAFII KLAS VI – Katarzyna Kądzielawa

Gratulujemy!!!

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

   Dnia 7 kwietnia 2016r. uczeń naszej szkoły Igor Litwa z klasy 5 wziął udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jest to ogromne osiągnięcie. Bardzo dziękujemy Igorowi za ten sukces. Włożył wiele pracy w przygotowanie się do tego Turnieju. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gminny konkurs "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

18 marca 2016 r. w Dworku w Straszęcinie ogłoszone zostały wyniki eliminacji gminnych XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo". Laureaci z rąk Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki oraz Prezesa Gminnego ZOSPRP Adama Strojka otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu:

Kategoria klasy: I-III - 17 prac
II miejsce:

 • Przemysław Kułak kl. I PSP Wola Wielka

Wyróżnienia:

 • Konrad Wojciechowski kl. I PSP Wola Wielka

 • Kacper Mika kl. I PSP Wola Wielka

Kategoria klasy IV-VI - 12 prac

I miejsce:

 • Dawid Pleban kl. IV PSP Wola Wielka

II miejsce:

 • Katarzyna Kądzielawa kl. VI PSP Wola Wielka

 • Kacper Dziedzic kl. VI PSP Wola Wielka

III miejsce:

 • Anna Grych kl. VI PSP Wola Wielka

Wyróżnienia:

 • Julia Bystrek kl. VI PSP Wola Wielka

 • Filip Madej kl. VI PSP Wola Wielka

 • Wiktoria Kleszcz kl. V PSP Wola Wielka

 Do konkursu powiatowego komisja wytypowała prace, które zdobyły I, II i III miejsca. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów
 w konkursie powiatowym.

Zobacz galerię zdjęć >>

Gościmy naszych przyszłych uczniów

 

W dniu 31 marca 2016 r. nasza szkoła otworzyła swoje drzwi dla wszystkich przyszłych uczniów i ich rodziców.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Urszula Dydo, która serdecznie powitała przybyłych gości.
Na początku przyszłe przedszkolaczki wraz z rodzicami obejrzały przedstawienie
pt. "Przygody niegrzecznej Żabki” przygotowane przez uczniów klasy I i II. Uczniowie klasy III zachęcali do dbania o higienę w przedstawieniu pt. "Czystość to zdrowie".
 

Dziękuję naszym miłym gościom za przybycie i zapraszamy w nasze szkolne progi już 1 września. Mamy nadzieje, że spotkamy się wszyscy uśmiechnięci i pełni zapału do nauki .

Zobacz galerię zdjęć >>

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie

   W dniu 16 marca 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie zorganizowano gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedzono je rozgrywkami na szczeblu szkolnym przeprowadzonymi w miesiącu lutym. W gminnych eliminacjach wzięło udział 36 uczniów z terenu Gminy Żyraków rywalizujących w trzech grupach wiekowych: I – grupa –uczniowie szkół podstawowych, II grupa – gimnazjaliści i III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami OTWP byli: Urząd Gminy w Żyrakowie, Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.
   Na podstawie regulaminu turnieju komisja konkursowa, po dokonaniu oceny testów pisemnych i wypowiedzi ustnych zakwalifikowała 6 uczniów (pierwsze i drugie miejsce z każdej grupy wiekowej) do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 7 kwietnia br. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy.

 I grupa wiekowa

 1. Wojciech Świerk– ZSP w Straszęcinie

 2. Igor Litwa – SP w Woli Wielkiej

 3. Jakub Wałęga -  SP w Mokrem

II grupa wiekowa

 1. Natalia Wrona - ZSP w Żyrakowie

 2. Maciej Fluder - ZSP w Straszęcinie 

 3. Michał Persak –  ZSP w Straszęcinie 

III grupa wiekowa:

 1. Dominik Wrona – II LO im. ks. Jana Twardowskiego  w Dębicy

 2. Wiktoria Stryczek – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 

Uczeń naszej szkoły Igor Litwa z klasy 5 zakwalifikował się do turnieju powiatowego, który odbędzie się 7 kwietnia w Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.

Zwycięzcy konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Żyraków. Wszystkim uczestnikom teleturnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz galerię zdjęć >>

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną 

9 marca 2016 r. w siedzibie CKiP w Woli Żyrakowskiej ogłoszone zostały wyniki VII Gminnego Konkursu Plastycznego na Kartkę Wielkanocną.

II miejsce w kategorii klas IV - VI zdobyła Wiktoria Kleszcz,
Wyróżnienie w kategorii  przedszkola i klasa I otrzymał Kacper Mika.

Gratulujemy!

Zobacz galerię zdjęć >>

Kiermasz Wielkanocny 2016

   Świąteczne  kiermasze to już tradycja  naszej szkoły. Dzięki przygotowanym przez nauczycieli, uczniów i rodziców ozdobom światecznym oraz wypiekom    wspomagamy fundusz naszej szkoły, a przy okazji mamy szansę nabyć atrakcyjne, okazjonalne i smaczne dekoracje świąteczne.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, serdeczne dziękujemy. Dzięki Waszej hojności możemy zrealizować nasze przedsięwzięcia.

Zobacz galerię zdjęć >>

 

Pierwszaki ozdabiają salę

Pieczemy, dekorujemy i jemy!  Czyli ciasteczka pierwszej klasy.

Let's colour - malujemy, może nie anielsko, ale angielsko na pewno! Mega kolorowanka dla najmłodszych po angielsku.
 


 

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny

Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny, który odbedzię się
w piątek 18.03.2016 r.  w godz. od 14:30 do 16:30.
Podczas kiermaszu można będzie zakupić świąteczne ozdoby,
a także przedświąteczne wypieki i słodkości.
GORĄCO ZAPRASZAMY!!!

Spotkanie ze strażakami

   We wtorkowe popołudnie troje uczniów z klasy piątej: Wiktoria Kleszcz, Patryk Persak i Igor Litwa spotkali się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej. Strażacy Marcin Kuszowski i Mirosław Fus w sposób bardzo przystępny i zrozumiały dla uczestników przekazali wiedzę z zakresu historii straży pożarnej, aktualnych przepisów oraz sprzętu pożarniczego. Spotkanie to miało na celu przygotowanie uczniów do Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Zespole Szkół w Żyrakowie. Serdecznie dziękujemy naszym Panom Strażakom za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Zobacz galerię zdjęć >>

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

   W naszej szkole przygotowania do Świąt Wielkanocnych ruszyły całą parą. Staramy się kultywować tradycje związane ze świętami. Tak jak w każdej rodzinie wykonujemy ozdoby wielkanocne, robimy porządki, pieczemy ciasta przygotowujemy pisanki. W każdej klasie już pojawiły się świąteczne i wiosenne gazetki. Korytarze zrobiły się kolorowe od pięknych dekoracji. Słońce coraz śmielej zagląda przez umyte okna. Najmłodsi uczniowie- pierwszaki wraz z mamami wykonywali piękne ozdoby z wydmuszek. Kolorowe pisanki już pysznią się w klasie. Drugoklasiści wykonali pachnące koszyczki z mydła i kolorowych wstążek. Uczniowie klasy V z zapałem piekli przepyszne mazurki. W całej szkole roznosił się smakowity zapach pieczonego ciasta.

Zobacz galerię zdjęć >>

Przekaż 1% podatku na naszą szkołę

Przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych
w tym roku nie można przekazać 1% podatku
na Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
 w Woli Wielkiej.

>>ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY<<

Ferie na wesoło

26 lutego 30 osobowa grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielami i kilkoma mamami spędzała czas w kręgielni Laguna w Ropczycach. Dzieci świetnie się bawiły, rywalizowały ze sobą w miłej atmosferze. Miały również możliwość zamówienia "małego co nieco"...

Była to kolejna możliwość integracji dzieci. Ponadto starsi uczniowie  doskonale sprawdzili się jako opiekunowie młodszych. Chętnie im pomagali i instruowali,  jak należy  wybierać i rzucać  kule.

Listy do Julki

Dziewięcioletnia Julka z Łeby jest dzieckiem z zespołem downa, choruje na padaczkę lekooporną i białaczkę. Ostatnio przeszła chemioterapię. Teraz czuje się lepiej, ale w dalszym ciągu musi być pod opieką lekarzy. Jej marzeniem jest otrzymać dużo kartek pocztowych na urodziny. 

   O Julce dowiedzieliśmy się z Angorki. Postanowiliśmy spełnić marzenie Julki. W akcję pisania kartek do Julki zaangażowały się dzieci z klas II, V i VI.

   Poprzez udział w takich akcjach uczymy dzieci dostrzegać potrzeby i problemy innych,  uwrażliwiamy, wdrażamy do solidarności, niesienia pomocy potrzebującym.

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych

Film z tegorocznych jasełek w kościele dostępny na YouTube  pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=JA6FVzvGm3c

Bezpieczne ferie

 Nadszedł czas na zasłużony odpoczynek od szkoły, nauki, dlatego, żeby je spędzić bezpiecznie poczytajcie kilka zasad, porad i wskazówek.

Poniżej przedstawiamy Linki do stron, gdzie zamieszczono informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl/turystyka
Zimowa edycja akcji "Bezpieczna woda"
Bezpiecznie na stoku
System Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
www.gopr.org

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
www.topr.pl 
Komenda Główna Policji

Ostrożnie na lodzie
Żyj bezpiecznie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Bezpieczeństwo - poradniki

Komunikat o bezpieczeństwie w trakcie ferii
List wojewody podkarpackiego - pobierz

BAWCIE SIĘ  DOBRZE

I ODPOCZYWAJCIE

– ŻYCZYMY WAM UDANYCH

I BEZPIECZNYCH FERII

 

Walentynki

W piątek, 12 lutego kartki walentynkowe trafiły do swoich adresatów, a to za sprawą poczty walentynkowej, którą tradycyjnie zorganizował Samorząd Uczniowski z opiekunką p. Agnieszką Jedynak.
Chociaż to "święto" nie wywodzi się z tradycji naszego kraju, to  uważamy, że każda okazja na bycie dla siebie miłym jest dobra. Cieszymy się, że tak wiele osób wzięło udział w zaproponowanej zabawie.
Warto pamiętać o tym miłym dniu jakim są “Walentynki” i przesłać komuś w niedzielę znak swojej sympatii, tak jak my przesyłamy serduszka wszystkim kochającym!

Zobacz galerię zdjęć >>

Bądź bezpieczny w internecie!

   

   09 lutego obchodzimy DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. Hasło tegorocznych obchodów „Lepszy internet zależy od Ciebie!” zwraca uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Bądź bezpieczny w internecie, odwiedź strony:
Dziecko w sieci
Sieciaki
Dziecko w Internecie
Safer Internet
Opiekun dziecka w Internecie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
10 rad podnoszących bezpieczeństwo komputera
Bezpieczny PC
Klasyfikacja gier komputerowych
Cenzor
Helpline

Zabawa karnawałowa

    Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy, toteż w czwartek 04 lutego 2016r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyli uczniowie klas 0-VI.
   Dzieci w pięknych i pomysłowych kostiumach wcielały się w różne postacie z bajek i bawiły się doskonale. W przerwie uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek, którym w Tłusty Czwartek były oczywiście pączki. Kolejne karnawałowe szaleństwo dopiero za rok. A tymczasem podziwiajmy pomysłowe stroje karnawałowe.
                                                   Zobacz galerię zdjęć >>

Wyślij pączka do Afryki

 

 W Tłusty Czwartek 2016 zamiast tradycyjnie kupować i zajadać się pączkami, mogliśmy podzielić się nimi z głodnymi dziećmi w Afryce. Celem akcji Samorządu Uczniowskiego była pomoc dla mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu za pośrednictwem polskich misjonarzy kapucynów.

Pomaganie uszczęśliwia!

W akcji „Wyślij pączka do Afryki 2016” zebraliśmy 190 złotych.
Pieniądze te zostały przekazane na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem akcji. Zostaną one przekazane na projekty realizowane w RŚA i Czadzie:

 • dożywianie dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej

 • budowę studni w Republice Czadu

 • wyposażenie wybudowanych w 2015 r. szkół

Szczegóły dotyczące akcji, tego kto i jak może się w nią zaangażować, pełny opis projektów, na które zbierane są w tym roku środki, a także zdjęcia z naszej akcji znajdują się na stronie: www.pączek.kapucyni.pl.

Dziękujemy rodzicom, uczniom oraz nauczycielom
za zaangażowanie w akcję!

Zdjęcia z akcji w naszej szkole >>

Zabawy na śniegu

 

W tym roku zima nas nie rozpieszcza. Czekaliśmy śniegu jak zbawienia. Wreszcie troszeczkę napadało. Mamy to szczęście , że w pobliżu szkoły jest kilka niedużych wzniesień. Spragnieni zabaw na śniegu zaopatrzeni w sanki, worki i jabłuszka wyruszyliśmy na górkę. Uczniowie klas II-VI wykorzystali lekcje wychowania fizycznego , by poszaleć na białym puchu. Było dużo radości, zabawy i ruchu na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli to jeszcze powtórzyć w tym roku.

                          Zobacz galerię zdjęć >>

 

Jasełka w kościele parafialnym w Straszęcinie

 

 

   W niedzielę 31 stycznia 2016 roku uczniowie naszej szkoły wystawili
w  świątyni w Straszęcinie przedstawienie jasełkowe pt. "Książę Pokoju".
Kolejny raz mogliśmy obejrzeć piękne i wzruszające opowiadanie o narodzeniu Bożej Dzieciny. Bardzo licznie zgromadzona publiczność nagrodziła małych aktorów gromkimi brawami i ciepłymi słowami.

Film z  jasełek w kościele dostępny na YouTube  pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=JA6FVzvGm3c

Zobacz galerię zdjęć >>

 

Koncert Galowy Kolęd i Pastorałek

W piątek 29 stycznia 2016r. podczas Koncertu Galowego w dębickim Domu Kultury „Mors” można było wysłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek, w wykonaniu dzieci i młodzieży. Wystąpili laureaci VI Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Grupa wokalna MOK, Nazwa Własna oraz Grupa artystyczna Safo.

W koncercie wystąpili uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek:

 • Weronika Chmura z klasy V

 • Kacper Dziedzic i Filip Madej z klasy VI.

Na  scenie MOK w Dębicy wystąpili także absolwenci naszej szkoły:

 • Agnieszka Madura - Grupa wokalna MOK,

 • Karolina Chmura - ZS w Straszęcinie,

 • Joanna Kosiba - MG nr 3 w Dębicy.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz galerię zdjęć >>

Fragment koncertu >>

AKTUALNOŚCI 2015/16 - I SEMESTR

Archiwum 2014/15

Archiwum 2013/14

Archiwum 2012/13