Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
 w Woli Wielkiej

 

O NAS

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej jest organizacją skupiającą rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i mieszkańców Woli Wielkiej.

Zostało utworzone 13 kwietnia 2015roku, zarejestrowane  przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  w Woi Wielkiej jest Stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855; i zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz.86; z 1996 r. Nr 27, poz.118) w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Posiada osobowość prawną.
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000576684
Główny rząd Statystyczny – nr REGON:
Urząd Skarbowy – nr NIP:
Bank: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie
nr konta: PL 76 9478 0000 0005 8418 2000 0010

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes Stowarzyszenia  - Aneta Serafin
Viceprezes Stowarzyszenia – Urszula Dydo
Sekretarz Stowarzyszenia – Urszula Bystrek
Skarbnik Stowarzyszenia – Agata Nowakowska
Członek Zarządu –

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspólnie wspierać dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej  w Woli Wielkiej w ich nowych zadaniach, wyzwaniach, mających wpływ na całe przyszłe ich życie.
Za główny cel działalności stawiamy sobie także poprawę bazy dydaktycznej szkoły w Woli Wielkiej. Razem będzie nam łatwiej.

Jeżeli chcą Państwo pomóc Stowarzyszeniu, można zostać członkiem Stowarzyszenia bądź przekazać darowiznę pieniężną lub  darowiznę w postaci sprzętu. Za wszelką pomoc dziękujemy!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajdziecie tu Państwo wszelkie informacje dotyczące naszej działalności, realizowane zadania i zakres wykonywanych czynności.

Siedziba Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej
Wola Wielka 31a

39– 218 Wola Wielka
Możliwy kontakt z prezesem Stowarzyszenia  -  email.: pspwolawielka@poczta.fm

>>DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM<<