Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej

RADA RODZICÓW rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Przewodniczący – p. A. Nowakowska

Z – ca przew. – p. Alicja Niemiec

Sekretarz – p. Alicja Grądziel

Skarbnik – p. Aleksandra Kułak

 

Komisja rewizyjna

Pani Danuta Bień

Pani Anna Depowska

 

Przedszkole

1. Wioletta Łesyk

2. Marzena Batora

3. Helena Kawalec  

Klasa 0

1. Wioleta Łesyk

2. Magdalena Krogulska

3. Danuta Machaj

Klasa I

1. Błaszkowska Magdalena

2. Grądziel Ewa

3. Moskal Justyna

Klasa II

1. Katarzyna Kosiba

2. Magdalena Gawle

3. Alicja Grądziel

Klasa IV

1. Nowakowska Agata

2. Niemiec Alicja

3. Lisowska Edyta 

Klasa V

1. Depowska Anna

2. Kot Monika

3. Grądziel Ewa

Klasa VI

1. Chmiel Barbara

2. Dziedzic Agata

3. Niemiec Alicja

Klasa VII

1. Bień Danuta

2. Bystrek Angelika

3. Gawle Teresa

 

Klasa VIII

1. Grych Marta

2. Chmiel Barbara

3. Ciebień – Litwa Ewelina

 

 

 
 
   
     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej